งานบริการหลังการขายยูดี ทรัคส์ เพื่อให้คุณไปได้ไกลกว่า

พร้อมเสมอเพื่อให้คุณไว้วางใจได้สูงสุด (Ultimate Dependability)

การซื้อรถบรรทุกยูดี ทรัคส์ เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นแต่การบำรุงรักษารถบรรทุกในฟลีทของคุณให้อยู่ในสภาพดีเยี่ยม พร้อมวิ่งงานและสร้างผลกำไรได้ตลอดอายุรถคือสิ่งสำคัญ ซึ่งคุณจะได้รับจากการสนับสนุนของฝ่ายบริการหลังการขายยูดี ทรัคส์ที่มีครอบคลุมทุกด้าน